ترمکس

 

ترمکو یا ترمکس بخشی از مجموعه  خط نورد می باشد  که برای خنک کردن و به منظور افزایش خواص مکانیکی میلگردهای آجدار استفاده می شود. ترمکس قبل از بستر خنک کننده  و به دنبال آخرین استند نورد میلگرد قرار می گیرد که با اسفاده از سیال خنک کننده (آب) ساختار مطلوب و موردنظر را برای میلگرد ایجاد می کند.در این مجموعه بر اساس سرعت خط نورد و نیز با توجه به ظرفیت محصول تولیدی در ابعاد و اندازه های مختلف و با ایجاد نازلهای آب فشار و دبی مطلوبی از سیال جهت انجام عملیات فراهم می شود. ملاحظاتی از جمله آببندی مناسب دستگاه و انتخاب جنس مناسب برای نازلها در داخل ترمکس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.علاوه بر دبی و فشار سیستم پمپاژ سیال باید به تامین منبع ذخیره آب و حجم و دمای آن نیز توجه گردد.

Powered by Jahansanaat.
Copyrights © Jahansanaat.