کوره پیشگرم نورد

کوره پیش گرم فشار دهنده با ظرفیت­های مختلف جهت گرم کردن شمش تا دمای مطلوب در ابعاد و اندازه های مختلف شمش  توسط این شرکت قابل طراحی و ساخت می باشد.. این بخش به عنوان اولین قسمت از مجموعه باید مواد اولیه وارد شده به کارخانه که همان شمش می باشد ، را تا دمای مورد نظر گرم کند و جهت عملیات نورد گرم ، تحویل بخشهای بعدی دهد. تجهیزات کوره شامل فونداسیون ، ساختار فلزی، بدنه فلزی، آجر چینی و نسوزکاری، لوله های انتقال دهنده گاز و هوا، کلیه مشعل های کوره، فن دمنده کوره، دودکش ، تابلوهای برق و کنترل اتوماسیون می باشند . این اجزا پس از طراحی و تحلیل و انجام محاسبات مورد نیاز توسط شرکت جهان صنعت کرمانشاه ساخته و عرضه می گردد. علاوه بر موارد ذکر شده در بالا ، این بخش به قسمتهای جانبی دیگر نیز باید مجهز باشد و لذا طراحی ، ساخت و اجراء و نصب تجهیزات جانبی دیگر کوره ( شامل میز شارژ، سیلندر هیدرولیکی میز شارژ، میز انتقال دهنده به قسمت شارژ  کوره ، سیستم شارژ کوره شامل سیلندرهای هیدرولیکی فشار دهنده ها، تجهیزات دشارژ کوره شامل سوزن خارج کننده شمش از کوره ، میز خروجی و رولگانگ های انتقال دهنده شمش از خروجی کوره ) در این مجموعه انجام شده است.

Powered by Jahansanaat.
Copyrights © Jahansanaat.