گیربکس های صنعتی

گیربکس های صنعتی عمدتا به صورت گیربکس کاهنده عمل می کنند که با کاهش دور و افزایش گشتاور شرایط لازم برای انجام فرآیند مورد نظر را تامین می کنند. در صنعت نورد این فرآیند همان عملیات تغیر فرم مقاطع توسط استندها می باشد. گیربکس های ساخته شده توسط این شرکت بسته به ضریب آنها به صورت دو یا چند مرحله ای بوده و شامل چندین محور و چرخدنده به همراه بیرینگها و سایر الزامات مورد نیاز آنها بوده که پس از طراحی مناسب محورها و چرخدنده ها در پوسته مورد نظر مونتاژ و استفاده می گردد. در شرکت جهان صنعت گیربکسها در طرحها و شکلهای مختلف و نیز با توجه به ظرفیت کاری در اندازه های مختلفی عرضه می گردد. از جمله گیربکس های ساخته شده توسط این شرکت می توان به گیربکسهای هلیکال  و حلزونی اشاره کرد.

Powered by Jahansanaat.
Copyrights © Jahansanaat.