jahan sanat logo
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

پروژه ها

پروژه های شرکت دانش بنیان جهان صنعت کرمانشاه

افتخار  این را داریم که بگوییم ما با اتکا به دانش و نیروهای نخبه و توانمند جوان قابلیت بومی سازی انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایعی بزرگ همچون فولاد( شامل ذوب و نورد )، سیمان و پتروشیمی را داریم. 

مهندسین و تکنسین های شرکت دانش بنیان جهان صنعت کرمانشاه قادرند با طراحی و مهندسی معکوس و نیز ارائه خدمات فنی، نظارت و مشاوره بر اجرای عملیت نصب تجهیزات نورد، نیاز شما مدیران صنایع را به واردات ماشین آلات و قطعات مورد نیاز تامین کنند.

جهان صنعت کرمانشاه