jahan sanat logo
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

فرم نظرسنجی

لطفا با اظهار نظر خود ما را در توسعه و بهبود کیفیت خدمات به مشتریان یاری نمایید.

نام و نام خانوادگی
رضایتمندی کلی شما از نظر کیفیت محصول ما :(ضروری)
ارزش محصولات شرکت ما در مقایسه با سایر رقبا :(ضروری)
سهولت دسترسی به پرسنل شرکت و فروش از نظر شما :(ضروری)
نحوه برخورد پرسنل فروش با شما ( ارائه اطلاعات، راهنمایی و ..... :(ضروری)
ارایه اطلاعات فنی و پشتیبانی این شرکت در فروش محصول :(ضروری)
میزان برآورده شدن انتظارات شما پس از پاسخگویی:(ضروری)
آیا از نحوه اطلاع رسانی و سایت شرکت رضایت دارید؟ :(ضروری)
نظر شما در خصوص تنوع خدمات این شرکت :(ضروری)
آیا عملکرد کلی شرکت از نظر تولید و توزیع خدمات رضایت بخش است؟ :(ضروری)
میزان علاقه مندی شما برای تکرار خرید دوباره محصولات ما :(ضروری)